Algemene voorwaarden

Algemeen
– Het Taartenhuis kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief aanleveren van bestel gegevens
– Bevestigde bestellingen zijn bindend, deze dienen ten aller tijden betaald te worden

Besteltijd
– U kunt van maandag tot en met zondag 24:00 uur online bestellen.
– Wij zijn van dinsdag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 11:00 tot 16:00 uur
– Afgesproken leveringsdata via e-mail zijn bindend. Bij wijziging kan boete worden berekend. (dit alles heeft te maken met het strakke productie schema)

(Grotere )bestellingen
– Wanneer u meerdere taarten tegelijk wilt bestellen boven de 5 stuks, Kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen via info@hettaartenhuis.nl
– Daar wij in sommige gevallen afhankelijk zijn van een Koerier, kan het voorkomen dat een taart helaas niet op het afgesproken tijdstip wordt afgeleverd. Daar wij dit helaas niet kunnen voorkomen, kan Het Taartenhuis nimmer verantwoordelijk worden gesteld.
– Wanneer een bestelling is aangenomen door Het Taartenhuis ontvangt u per email een bevestiging van uw bestelling.
– Het Taartenhuis kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het foutief aanleveren van bestel gegevens.
– Bevestigde bestellingen zijn bindend, deze dienen ten aller tijden betaald te worden.

Bezorging
– Wij streven er naar om de taarten altijd rond het afgesproken tijdstip af te leveren, wij kunnen dit echter in verband met verkeersdrukte en dergelijke nooit garanderen .
– Indien de taart in een vakantie of recreatiepark moet worden afgeleverd dan wordt deze afgegeven aan de receptie aldaar.
– I.v.m. calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de taart niet af te leveren. Deze taart wordt dan ook niet in rekening gebracht. 
- Als een taart is afgeleverd en er voor ontvangst is getekend/aangenomen, kan Het Taartenhuis niet meer aansprakelijk worden gesteld voor de taart.
– Wanneer bij een bezorging niemand aanwezig is, zal de bezorger proberen de taart bij buren af te leveren. Indien dit niet mogelijk is wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever. Wanneer wij de taart opnieuw zullen bezorgen wordt € 0,49 per km in rekening gebracht.
– Als nalevering niet mogelijk is binnen 3 dagen na oorspronkelijke bezorgdatum. Zullen wij in verband met de versheid aanbieden een nieuwe taart te bakken. Deze wordt doorberekend aan u. (daarom is het erg belangrijk dat er iemand op het bezorg adres aanwezig is )

Betaling
– Particulieren/bedrijven betalen vooraf per overmaking
-het kan zijn dat Het Taartenhuis voor bedrijven een uitzondering maak de betaling per factuur binnen 7 dagen te voldoen

– Zijn openstaande bedragen na de eerste herinnering niet voldaan dan zal Het Taartenhuis deze factuur met € 12,50 aanmaningskosten verhogen. Bij uitblijven van betaling worden openstaande facturen overgedragen aan INCASSO PARTNERS NEDERLAND.

Wijziging bestelling
– Een bestelling kan worden verplaatst naar een later moment. Dit dient drie dagen voor de besteldatum te worden aangegeven.
– Een bestelling kan uiterlijk drie dagen voor besteldatum worden geannuleerd. Hier wordt €4,50 verwerkingskosten (bank) voor in rekening gebracht.             
-Wijziging van de bestelling kan indien mogelijk uiterlijk drie dagen voor bestel datum.
– Betalingen worden binnen dertig dagen geretouneerd.

Privacy
– Wij behandelen al uw gegevens uiterst zorgvuldig en delen deze nooit met derden.

Aflevering bij receptie
– Indien er een taart bij de receptie wordt afgegeven, is Het Taarthuis verder niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
– Het aanleveren van het ( mobiele) telefoonnummer van de ontvanger bij de opdracht, zouden wij zeer op prijs stellen.

Foutieve adressering
– Het Taartenhuis is niet verantwoordelijk voor het foutief aanleveren van adressen of afleverdata. Wanneer men heeft getracht uw taart af te leveren, wordt de taart in rekening gebracht.
Dus let goed op bij het aanleveren van adressen ( geen POSTBUS nummers !!!)

Afbeeldingen
– Wij streven er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren doch kan het gebeuren dat kleuren van foto`s en logo`s niet 100% overeenstemmen met uw kleuren, Het Taartenhuis kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld